Svenska Engelska
11 januari 2017

Ny tjänst: Livscykelanalyser på komponenter

Vi erbjuder en komplett livscykelanalys på ingående elektronikkomponenter i din BOM.

  • Vet du livslängden på varje komponent i din konstruktion?
  • Har du konstruerat in komponenter som inte längre tillverkas?
  • Har du upplevt att omkonstruktioner behövts kort tid efter produktlansering på grund av komponentproblem?
  • Vet du om dina komponenter omfattas av exportrestriktioner (ITAR)?
  • Lägger du mycket tid på att lösa olika komponentrelaterade problem under produktlivscykeln?

Produktägarens utmaning är att kunna tillverka sin produkt så länge som möjligt utan att behöva ändra i tillverkningsunderlagen eller komponentvalet. Verkligheten är dock att ingående komponenters livscykel sällan överlappar produktlivscykeln och att produktunderhållsåtgärder är mer regel än undantag.

Ett olyckligt komponentval vid konstruktionstillfället kan leda till omfattande omkonstruktioner, risk för omcertifieringar och ett betydande tapp i avkastningen (ROI). Last-Time-Buy (LTB) eller obsoleta komponenter kan också medföra stora leveransproblem med minskade intäkter som följd.

component-vs-product-lifecycle-3

Elektronikkonsult erbjuder en komplett livscykelanalys på samtliga ingående elektronikkomponenter i din BOM.

Att elektronikkonstruktörer konstruerar in komponenter som är nära att fasas ut (Not Recommended for New Design, NRND) eller rentav inte längre tillverkas (obsoleta) är inget ovanligt. Detta p.g.a. att komponenter väljs bland sådana som man har god erfarenhet av i tidigare konstruktioner eller som exempelvis finns valbara i interna komponentdatabaser, ofta utan kunskap om var i livscykeln komponenten befinner sig. Ibland väljs komponenter som precis håller på att lanseras (engineering samples) och därför kan bli svåra att få i volym i närtid. Att kontakta varje leverantör är en tidskrävande process och görs inte alltid. Ofta får man nöja sig med information från distributören.

I vår komponenttjänst kan vi snabbt och effektivt leverera en komplett sammanställning på varje ingående artikel i BOM:en, allt till en fast kostnad. Analysen görs med effektiva verktyg och innehåller information direkt från komponenttillverkarna, vilket säkerställer kvaliteten på informationen.

Som oftast visar den sammanställda riskanalysen på ökande NRND- och obsolete-problem under produktens livscykel:

life-cycle-trending

Som resultat av vår analys levererar vi en komplett sammanställning, komponent för komponent, med tillverkarens prognostiserade tid tills komponenten går ur tiden. Ett exempel på en sådan analys kan du hitta här (länk).

För komponenter med hög risk att orsaka problem kan vi bistå med förslag på alternativa komponentval och sammanställa en jämförande analys, parameter för parameter.

I vår tjänst erbjuder vi även en kontinuerlig komponentbevakning så att du alltid ska veta om något händer i just din BOM.

Vi rekommenderar att livscykelanalysen görs i samband med produktutvecklingen, men den kan också vara till stor hjälp vid förestående omkonstruktionsarbete av en befintlig produkt. Kanske finns anledning att passa på att byta ut högrisk-komponenter? Vi vet att en enkel komponentanalys proaktivt kan förhindra många problem, frigöra resurser och låta utvecklingsavdelningen fokusera på nyutveckling snarare än oplanerat produktunderhåll.

Hör av dig för en kostnadsfri offert.

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap